СП. ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ

 

Институтът по целулоза и хартия издава Списание “Целулоза и хартия”, създадено през 1970 г. Утвърдило се през годините като летописец на българската ЦХП и днес списанието остава водещ източник на информация за този отрасъл. По страниците му намират отражение настоящето и тенденциите в развитието на отрасъла в национален и световен мащаб. То е трибуна на научните, производствените, икономическите, технологичните и техническите постижения в този бранш.
Списанието е двуезично. Разпространява се в Европейските и Балканските страни и достига до наши партньори в САЩ. През последните години сред основните му акценти е екологията. То е медиен партньор на международни изложения като: ECOMONDO, TISSUE WORLD, VIA EXPO и др. Поддържа партньорски отношения с международни организации като CEPI, CEPI Containerboard, FEFCO, RISI и др., както и със сродни издания в европейските страни.

Абонамент може да се направи директно в редакцията или по електронната поща.
Международен представител на списанието е RNP, Франция.

 

Редакционен колектив:

Главен редактор: Доц. д-р инж. Станка Недева
Редактор: Поля Красимирова
Предпечат: Здравка Витанова
Печат: Алианс Принт

 

Брой 3-4/2023 г. 

 

Брой 1-2/2023 г. 

 

Брой 3-4/2022 г. 

 

Брой 1-2/2022 г. 

 

Брой 3-4/2021 г. 

 

Брой 1-2/2021 г.

 

Брой 3-4/2020 г. 

 

Брой 1-2/2020 г.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

Цени за публикуване на реклами и други материали в сп. “Целулоза и хартия”: Цена в лева без ДДС
Годишен абонамент за сп. „Целулоза и хартия” 25 лв.
● Брой книжки – 4
● Тираж – 1000
● Език – български, английски
Корица, четирицветен печат:
● Първа корица 700 лв.
● Четвърта корица 650 лв.
● Втора корица 600 лв.
● Трета корица 550 лв.
● Втора дясна страница 500 лв.
Вътрешни страници:
● 1 страница 4-цветен печат 400 лв.
● ½ страница 4-цветен печат 220 лв.
● ¼ страница 4-цветен печат 140 лв.
● каре 4х3 см на първа страница 100 лв.
● каре 4х3 см на втора страница 70 лв.
Формат на файловете – А4:
● EPS, TIFF, CDR, PDF
● всички текстове в криви
● изпращане – на CD или на e-mail: magazine@ppibg.com;  ppi_bgcatalog@abv.bg
● Размери на списанието (обрезен формат) – 20,5 х 28,5 см
При всяка следваща публикация на дадена реклама ще бъде направена отстъпка: 2-ра – 10%

3-та – 15%

4-та – 20%

 

ЦЕНИ Информационно обслужване – 2023 г. Цена в лева без ДДС
1.     Годишен абонамент за сп. „Целулоза и хартия” 25 лв.
2.     Годишен абонамент за Бизнес бюлетин

● седмично  издание на сп. „Целулоза и хартия” (разпространява се по електронен път):

● рубрика „Пазарни анализи” – цени, ценови тенденции на целулоза,  хартии, картони, опаковки, отпадъчна хартия в Европа и света.

300 лв.
3.     Статистически данни за българската целулозно-хартиена промишленост (ЦХП):

● производство, внос, износ и потребление (мярка тон);

● периодичност: 1-во трим., 6-месечие, 9-месечие, 12-месечие (по желание и на английски език).

● годишен абонамент – 300 лв.

● при поискване – по оферта за конкретната заявка

4.     Годишни статистически данни за ЦХП на страните от региона и на други страни от Европа и света. по оферта за конкретната заявка
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

● На място в редакцията

● По банков път – Интернешънъл Асет Банк, IBAN: BG 40 IABG 80981000953500, BIC: IABGBGSF

Контакти:

1528 София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №8; Телефони: 02 40 400 52; 02 40 400 52; 0882 612 380; Централа: 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80; Факс: 02 973 22 89; E-mail: magazine@ppibg.com;  ppi_bgcatalog@abv.bg

Забележка:

  1. При желание за абонамент посочете интересуващата ви позиция.
  2. Срокът за изпълнение на статистическите услуги е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявяване.
  3. Абонатът се задължава да не разпространява информацията по точки 2, 3 и 4.