Институтът по целулоза и хартия издава Списание “Целулоза и хартия”, създадено през 1970 г. Утвърдило се през годините като летописец на българската ЦХП и днес списанието остава водещ източник на информация за този отрасъл. По страниците му намират отражение настоящето и тенденциите в развитието на отрасъла в национален и световен мащаб. То е трибуна на научните, производствените, икономическите, технологичните и техническите постижения в този бранш.
Списанието е двуезично. Разпространява се в Европейските и Балканските страни и достига до наши партньори в САЩ. През последните години сред основните му акценти е екологията. То е медиен партньор на международни изложения като: ECOMONDO, TISSUE WORLD, VIA EXPO и др. Поддържа партньорски отношения с международни организации като CEPI, CEPI Containerboard, FEFCO, RISI и др., както и със сродни издания в европейските страни.

Абонамент може да се направи директно в редакцията или по електронната поща.
Международен представител на списанието е RNP, Франция.

Редакционен колектив:

Главен редактор: Доц. д-р инж. Станка Недева
Редактор: Поля Красимирова
Предпечат: Здравка Витанова
Печат: Алианс Принт

Контакти:

Доц. д-р инж. Станка Недева
Р-л „Научно-изследователска дейност“
Гл. редактор на сп. „Целулоза и хартия“
Институт по целулоза и хартия АД
1528 София, ул. „Поручик неделчо Бончев“ №8
Телефони: 02 40 400 51; 0882 612 380
E-mail: magazine@ppibg.com
GSM: 0896 705 147

 

Брой 3-4/2023 г. 

 

Брой 1-2/2023 г. 

 

Брой 3-4/2022 г. 

 

Брой 1-2/2022 г. 

 

Брой 3-4/2021 г. 

 

Брой 1-2/2021 г.

 

Брой 3-4/2020 г. 

 

Брой 1-2/2020 г.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

Цени за публикуване на реклами и други материали в сп. “Целулоза и хартия”: Цена в лева

без ДДС

Годишен абонамент за сп. „Целулоза и хартия” 25 лв.
–       Брой книжки – 4
–       Тираж – 1,000
–       Език – български, английски
Корица, четирицветен печат:
–       Първа корица 700,00 лв.
–       Четвърта корица 650,00 лв.
–       Втора корица 600,00 лв.
–       Трета корица 550,00 лв.
–       Втора дясна страница 500,00 лв.
Вътрешни страници:
–       1 страница 4-цветен печат 400,00 лв.
–       ½ страница 4-цветен печат 220,00 лв.
–       ¼ страница 4-цветен печат 140,00 лв.
–       каре 4х3 см на първа страница 100,00 лв.
–       каре 4х3 см на втора страница 70,00 лв.
Формат на файловете – А4:
–       EPS, TIFF, CDR, PDF
–       всички текстове в криви
–       изпращане – на CD или на e-mail: magazine@ppibg.com;  ppi_bgcatalog@abv.bg
–       Размери на списанието (обрезен формат) – 20,5 х 28,5 см
При всяка следваща публикация на дадена реклама ще бъде направена отстъпка: 2-ра – 10%

3-та – 15%

4-та – 20%

ЦЕНИ Информационно обслужване – 2024 г. Цена в лева без ДДС
1.     Годишен абонамент за сп. „Целулоза и хартия” 25 лв.
2.     Годишен абонамент за Бизнес бюлетин

  • седмично  издание на сп. „Целулоза и хартия” (разпространява се по електронен път):
  • рубрика „Пазарни анализи” – цени, ценови тенденции на целулоза,  хартии, картони, опаковки, отпадъчна хартия в Европа и света.
 по оферта за конкретната заявка
3.     Статистически данни за българската целулозно-хартиена промишленост (ЦХП):

● производство, внос, износ и потребление (мярка тон);

● периодичност: 1-во трим., 6-месечие, 9-месечие, 12-месечие (по желание и на английски език).

 по оферта за конкретната заявка
4.     Годишни статистически данни за ЦХП на страните от региона и на други страни от Европа и света.  по оферта за конкретната заявка
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

● На място в редакцията

● По банков път – Интернешънъл Асет Банк, IBAN: BG 40 IABG 80981000953500, BIC: IABGBGSF

Контакти:

1528 София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №8; Телефони: 02 40 400 52; 02 40 400 52; 0882 612 380; Централа: 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80; Факс: 02 973 22 89; E-mail: magazine@ppibg.com;  ppi_bgcatalog@abv.bg

Забележка:

  1. При желание за абонамент посочете интересуващата ви позиция.
  2. Срокът за изпълнение на статистическите услуги е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявяване.
  3. Абонатът се задължава да не разпространява информацията по точки 2, 3 и 4.