СП. ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ

 

Институтът по целулоза и хартия издава Списание “Целулоза и хартия”, създадено през 1970 г. Утвърдило се през годините като летописец на българската ЦХП и днес списанието остава водещ източник на информация за този отрасъл. По страниците му намират отражение настоящето и тенденциите в развитието на отрасъла в национален и световен мащаб. То е трибуна на научните, производствените, икономическите, технологичните и техническите постижения в този бранш.
Списанието е двуезично. Разпространява се в Европейските и Балканските страни и достига до наши партньори в САЩ. През последните години сред основните му акценти е екологията. То е медиен партньор на международни изложения като: ECOMONDO, TISSUE WORLD, VIA EXPO и др. Поддържа партньорски отношения с международни организации като CEPI, CEPI Containerboard, FEFCO, RISI и др., както и със сродни издания в европейските страни.

Абонамент може да се направи директно в редакцията или по електронната поща.
Международен представител на списанието е RNP, Франция.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

 

Брой 1-2/2023 г. на списание Целулоза и хартия

 

Брой 3-4/2022 г. на списание Целулоза и хартия

 

Брой 1-2/2022 г. на списание Целулоза и хартия

 

Брой 3-4/2021 г. на списание Целулоза и хартия

 

Брой 1-2/2021 г. на списание Целулоза и хартия

 

Брой 3-4/2020 г. на списание Целулоза и хартия

 

Брой 1-2/2020 г. на списание Целулоза и хартия