Ценоразпис на услугите

1. ЦЕЛУЛОЗА И ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ПОЛУФАБРИКАТИ
1.1 Вид на целулозата 56,00 лв.
1.2 Фракционен състав 150,00 лв.
1.3 Размер на влакната 150,00 лв.
1.4 рН 50,00 лв.
1.5 Съдържание на водоразтворими вещества 150,00 лв.
1.6 Съдържание на пепел 60,00 лв.
1.7 Съдържание на влага 50,00 лв.
1.8 Степен на размилане 60,00 лв.
1.9 Концентрация на влакнеста маса 50,00 лв.
1.10 Маса на м2 50,00 лв.
1.11 Свойства при опън/якост на скъсване 60,00 лв.
1.12 Двойни прегъвания/устойчивост при огъване 60,00 лв.
1.13 Съпротивление на спукване 60,00 лв.
1.14 Съпротивление на раздиране 60,00 лв.
1.15 Степен на белота (ISO-C, D65;Whithness) 60,00 лв.
1.16 Непрозрачност (след определяне на белота) 45,00 лв.
1.17 Изготвяне на стандартен брой отливка без допълнително размилане 250,00 лв.
1.18 Пълно изследване при различна степен на размилане:
Бр. степени на размилане x бр. показатели x 80,00 лв.
1.19 Пробни хартии от целулоза(и) по договаряне
1.20 Степен на задържане /по Брит/ 200,00 лв.
1.21 Замърсявания 60,00 лв.

2. ХАРТИИ И КАРТОНИ
2.1 Маса на м2 50,00 лв.
2.2 Влажност (съдържание на влага) 50,00 лв.
2.3 Дебелина 50,00 лв.
2.4 Влакнест състав
– качествен 56,00 лв.
– количествен 93,60 лв.
2.5 Съдържание на пепел 60,00 лв.
2.6 Количествен състав на пълнителя по договаряне
2.7 Химичен състав на хартия по договаряне
2.8 Определяне вида на хартията /картона/ по договаряне
2.9 Въздухопроницаемост 50,00 лв.
2.10 Гладкост /грапавост/ 50,00 лв.
2.11 Коравина (Bending Stiffness) 80,00 лв.
2.12 Водопопиваемост по Klemm 60,00 лв.
2.13 Маслопопиваемост 60,00 лв.
2.14 Линейна деформация при омокряне 50,00 лв.
2.15 Съпротивление на изскубване IGT 100,00 лв.
2.16 Възприемане на мастило /К + N/ или изскубване Dennison 50,00 лв.
2.17 Водопоглъщане по Cobb 80,00 лв.
2.18 Степен на проклейване /щрихов метод/ 50,00 лв.
2.19 Маслопреминаване /KIT Test 50,00 лв.
2.20 Свойства при опън/якост на скъсване 60,00 лв.
2.21 Съпротивление на спукване 60,00 лв.
2.22 Съпротивление на раздиране 60,00 лв.
2.23 SCT – смачкване на лента на късо разстояние 60,00 лв.
2.24 Запазване на якост в мокро състояние 100,00 лв.
2.25 Двойни прегъвания 60,00 лв.
2.26 Степен на белота (ISO-C, D65;Whithness) 60,00 лв.
2.27 Непрозрачност (след определяне на белота) 45,00 лв.
2.28 Жълтина; L, a, b colour (при определяне на белота) 45,00 лв.
2.29 рН на воден извлек 50,00 лв.
2.30 Извлек със студена и топла вода 50,00 лв.
2.31 Съдържание на киселини и алкали 50,00 лв.
2.32 Алкалоустойчивост на етикетъчна хартия 60,00 лв.
2.33 Определяне на масата на слой от покритие 150,00 лв.
2.34 Замърсявания 50,00 лв.
2.35 Съпротивление на плоско смачкване на велпапе (FCT) 60,00 лв.
2.36 Съпротивление на плоско смачкване на хартия (СМТ) 60,00 лв.
2.37 Пръстенно смачкване (RCT) 60,00 лв.
2.38 Смачкване по ръб (ECT) 60,00 лв.
2.39 Устойчивост на пробиване 60,00 лв.

2.40 Коравина при опън (Tensile Stiffness Index) 140,00 лв.
2.41 Устойчивост при огъване ISO 2493 80,00 лв.
2.42 Индекс на съпротивление на раздиране 80,00 лв.
2.43 Разслояване Scott Bond Test 80,00 лв.
2.44 Смачкване на преса /BCT/ 60,00 лв.
2.45 FEET/IF/LB compression 60,00 лв.
2.46 IF/LB deflection 60,00 лв.
2.47 Коефициенти на триене 200,00 лв.

3. ПЪЛНИТЕЛИ И ПИГМЕНТИ
3.1 Белота (с таблетиране) 80,00 лв.
3.2 Жълтина; L, a, b colour (при определяне на белота) 45,00 лв.
3.3 Остатък на сито 100,00 лв.
3.4 рН на водна суспензия 50,00 лв.
3.5 Загуби при накаляване 60,00 лв.
3.6 Вискозитет – по договаряне
3.7 Реограма – по договаряне

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. При изпитване на повече от шест проби се прави търговска отстъпка от 15%.