IKEA

ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света,
одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от
вълнообразен картон.

PPI BG PRICE LIST :
Download WORD   or   ADOBE PDF 

IKEA TEST FORM:     
Download PDF or  Download WORD