Соли за баня „СОЛИНА”

Солите за баня с търговско наименование „СОЛИНА” представляват една балансирана комбинация от уникални природни продукти, съчетани по начин, оказващ максимален благотворен ефект върху различните органи и системи в човешкия организъм. Според действието им върху централната нервна система те са два вида: успокояващи и тонизиращи.

Соли за баня Солина - Институт по целулоза и хартия

Солите за баня „СОЛИНА” са разработени и се произвеждат в научна лаборатория по оригинална технология. В състава им влизат няколко вида природни минерални соли, специално подбрани, за да оказват максимална терапевтична ефективност върху цялото тяло.

Ароматизирани са само с чисти, 100% натурални етерични масла и са оцветени в приятни тонове с безвредни багрила, употребявани в хранителната промишленост и козметиката.

Солите за баня „СОЛИНА”са разрешени за производство и употреба от Министерство на здравеопазването с разрешително № 47-22КМ-0203/24.09.1996 г.

Солите за баня „СОЛИНА” са защитени със свидетелство за търговска марка с РЕГ. № 35044 от Патентното ведомство на Република България с приоритет от 05.05.1998 г.