FRANK-PTI

  • Институтът е официален представител за България на FRANK-PTI , с предмет на дейност производство на висококачествени лабораторни прибори и апарати за изпитване на целулоза, хартия, картон и опаковки.
    FRANK-PTI не само доставя отделни апарати, но и прави комплексни оборудвания на лаборатории. За да отговори на новите изисквания в областта на техниката за изпитване и на желанията на клиентите, фирмата разработва нови апарати за определяне на всички основни свойства на влакнести материали, хартии, картони и опаковки – състав, структурни, оптични, повърхностни, механични и печатни.