Институтът по целулоза и хартия извършва маркетингови проучвания и анализи на потребностите от различни видове хартии, картони и влакнести полуфабрикати; вълнообразен картон и опаковки от него; отпадъчна хартия.