Висококачествени лепила на база синтетични суровини

Поливинилацетатни лепила:

 • Марка D2 – подходящо за употреба в мебелната промишленост.
 • Марка N – лепило с еластичен филм за книговезки цели (кубчета, книги и др.).
 • Марка М – за машинно и ръчно залепване на хартия и картон.
 • Марка М1 – за машинно залепване на хартиени гилзи, каширане на двуслойно и трислойно микровелпапе и на картон.
 • Марка М2 – за машинно и ръчно каширане на двуслойно и трислойно микровелпапе и на картон.
 • Марка L – за машинно залепване (каширане) на хартии и картони.
 • Марка Р – за машинно и ръчно залепване на хартиени етикети върху бутилки от PET и други полимерни материали.
 • Марка Р1 – за машинно и ръчно залепване на хартии, картони, книговезки цели.

Поливинилалкохолни лепила:

 • Марка R1 – за машинно залепване на хартиени етикети върху стъклен амбалаж.
 • Марка R2 – за машинно залепване на хартиени етикети върху стъкло при средноскоростни машини.
 • Марка R3 – за ръчно каширане на хартии, книговезки цели и канцеларски нужди; за залепване на тоалетна хартия.
 • Марка R4 – за залепване на хартиени гилзи.