За нас

Добре дошли в официалната страница на Институт по целулоза и хартия АД!

 Разберете повече за нас и услугите, които предлагаме в сферата на целулозно-хартиения отрасъл.

♦  Нуждаете се от анализи на хартии, картони, влакнести материали и опаковки – разберете повече за Централна аналитична лаборатория към Институт по целулоза и хартия!

♦  Институтът по целулоза и хартия произвежда и предлага: Висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини и билкови козметични фитопрепарати.

♦  Искате да рекламирате своята дейност или да следите последните новини от бранша – заповядайте на страниците на сп. “Целулоза и хартия” и „Бизнес бюлетин”!

♦  Информирайте се за продуктовия каталог на Институт по целулоза и хартия ТУК!
Необходими са Ви научноприложни разработки, експертни оценки, маркетингови проучвания не се колебайте да се свържете с нас!

♦  Трябва да подобрите професионалната си квалификация – посетете страницата на Център за професионално обучение към Институт по целулоза и хартия!

Институтът по целулоза и хартия АД е научна организация, която обслужва фирмите от целулозно-хартиената промишленост. Историята му датира от 16.07.1965 г., когато е създаден Научноизследователски институт по целулозно-хартиена и лесохимическа промишленост със седалище София. През годините Институтът се разви и утвърди като център за научноприложни изследвания, източник на информация за световните постижения в този отрасъл, консултации и пряко участие при пускането в експлоатация на новите предприятия и при реконструкцията на съществуващите.