Преси за балиране на ОХ

Пресата е предназначена за балиране на отпадъчна хартия, отпадъчен многослоен картон, вълнообразен картон, полиетилен, текстилни отпадъци и други подобни материали. Управлението й е полуавтоматично. Зареждането с материал, отварянето и затварянето на вратите, подаването на телта и връзването се извършват ръчно. Дъното на пресата е повдигнато и балата може да се изтласка направо върху транспортна количка. Ходът на буталото в горно и долно положение е ограничен по електромеханичен път. Пресата е с две, разположени една срещу друга, врати: на лицевата страна /страната на зареждането/ и от страната на гърба /предназначена за изваждане на балата/.

Пресата е мобилен тип. Конструкцията позволява да се премества с електрокар. Възможно е и неподвижно закрепване към пода.

Преса за балиране - Институт по целулоза и хартия