Козметични фитопрепарати

 

В Института по целулоза и хартия се произвеждат две основни групи билкови козметични продукти: