Лепила

 

  • Институтът по целулоза и хартия произвежда и предлага висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини. Те са предназначени за лепене на хартиени етикети върху стъкло, пластмаса, метал, текстил, дървесина. Намират приложение в консервната и пивоварната промишленост, при производството на вина, безалкохолни напитки и минерални води. Използват се за лепене и каширане на хартия и картон, както и за книговезки цели. Поради екологичните си свойства, произвежданите лепила на база растителни суровини, се препоръчват за лепене на етикети и за изработване на опаковки за хранителни продукти. Производството на лепила е съгласувано и регистрирано от Министерството на здравеопазването с Разрешително № 01427-99. Продуктите са защитени със свидетелство за търговска марка “ТОП-Д” с регистрационен номер № 26552 от Патентното ведомство на Р България.