Статистика

Институтът по целулоза и хартия събира, обработва и предоставя на партньорите си в страната и чужбина статистически данни за производство, внос, износ и потребление на целулоза, хартии и картони на българската ЦХП.