Институтът по целулоза и хартия издава Бизнес бюлетин (рубрика „Пазарни аналази” на сп. „Целулоза и хартия”) с актуална информация за цени, новости и тенденции в развитието на целулозно-хартиения отрасъл в Европа. Изданието е седмично и се разпространява по електронен път.