Работно време:  от 08:00 до 16:00 ч.

Контакти

ЛЕПИЛА

За контакти: н. с. инж. Пламен Ангелов
GSM: 0896 705 148
Телефони:
Директни: 02 40 400 49 ; 0882 612 378
Централа: 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80
Факс: 02 973 22 89
E-mail: office@ppibg.com ; sale@ppibg.com

КОЗМЕТИКА И ФИТОПРЕПАРАТИ

За контакти: н. с. инж. Роза Камбуровa
GSM: 0896 705 308
Тел.: 02 973 27 85
02 973 28 07
02 973 28 80
Факс: 02 973 22 89
E-mail: office@ppibg.com ; sale@ppibg.com

 

Институтът по целулоза и хартия произвежда и предлага:

  • Висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини. Те са предназначени за лепене на хартиени етикети върху стъкло, пластмаса, метал, текстил, дървесина. Намират приложение в консервната и пивоварната промишленост, при производството на вина, безалкохолни напитки и минерални води. Използват се за лепене и каширане на хартия и картон, както и за книговезки цели. Поради екологичните си свойства, произвежданите лепила на база растителни суровини, се препоръчват за лепене на етикети и за изработване на опаковки за хранителни продукти. Производството на лепила е съгласувано и регистрирано от Министерството на здравеопазването с Разрешително № 01427-99. Продуктите са защитени със свидетелство за търговска марка “ТОП-Д” с регистрационен номер № 26552 от Патентното ведомство на Р България.
  • Две основни групи козметични фитопрепарати:
    • билкови лосиони на база концентрирани екстракти от различни билки;
    • соли за баня, ароматизирани с чисти 100 % натурални етерични масла.
  • Преси за балиране на ОХ