XXV международен симпозиум в областта на целулозата, хартията, опаковките и графичните приложения (10 – 12 юни 2024 г.)

Юбилейният XXV международен симпозиум в областта на целулозата, хартията, опаковките и графичните приложения (XXV CPA&G Symposium) ще се проведе от […]

Откриване на върхови постижения във веригата за доставки на устойчиви опаковки

Европейските награди за отлични постижения в сферата на картонените опаковки (European Carton Excellence Award, ECEA) са отворени за кандидатстване. Признати […]