Институтът по целулоза и хартия извършва:

• Консултантска дейност при обзавеждане на лаборатории със съвременни апарати за изпитване за технологичен контрол и контрол върху качеството на готовата продукция в предприятията на ЦХП.
• Консултантска дейност, свързана с реализирането на инвестиционни проекти в отрасъла.