Контакти

Централна аналитична лаборатория

За контакти: Инж. Светла Цанова
GSM: 0896 705 153
Тел.:
Директни: 02 40 400 47 ; 0882 612 376
Централа: 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80
Факс: 02 973 22 89
E-mail: laboratory@ppibg.com

Централна аналитична лаборатория

В Института по целулоза и хартия се намира акредитирана по ISO 17025 Централна аналитична лаборатория за анализи и изпитвания на: влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), всички видове хартии и картони, опаковки от хартии и картони. Лабораторията извършва и вземане на проби от влакнести полуфабрикати, хартии и картони.

ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света, одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от вълнообразен картон.