Централна аналитична лаборатория

 

Централната аналитична лаборатория при Институт по целулоза и хартия извършва работата си, като осигурява изискванията за акредитация, прилагайки непрекъснато управление на риска:

1) Работно време: от 08:30 до 16:30;

2) Включване на бактерицидни лампи в извънработно време на лабораториите;

3) Ежедневна дезинфекция на повърхностите в работните помещения с разтвори, които не нарушават условията на средата.

4) Работа при гъвкаво работно време, така че в едно помещение да работят не повече от двама души.

 

Контакти

За контакти: Инж. Светла Цанова
GSM : 0896 705 153
Телефони:
Директни : 02 40 400 47; 0882 612 376
Централа : 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80
Факс : 02 973 22 89
E-mail : laboratory@ppibg.com

 

 

В Института по целулоза и хартия се намира акредитирана по ISO 17025 Централна аналитична лаборатория за анализи и изпитвания на: влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), всички видове хартии и картони, опаковки от хартии и картони. 

ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света, одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от вълнообразен картон.