Контакти

Централна аналитична лаборатория

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Р България Централната аналитична лаборатория при Институт по целулоза и хартия ще извършва работата си в съответствие с инструкция BAS QI 22, като осигурява изискванията за акредитация, прилагайки непрекъснато управление на риска към настоящия момент в условия на:

1.) Намалено работно време: от 08:30 до 15:30;

2.) Включване на бактерицидни лампи в извънработно време на лабораториите;

3.) Ежедневна дезинфекция на повърхностите в работните помещения с разтвори, които не нарушават условията на средата.

4.) Работа при гъвкаво работно време, така че в едно помещение да работят не повече от двама души.

За контакти: Инж. Светла Цанова
GSM : 0896 705 153
Тел .:
Директни : 02 40 400 47; 0882 612 376
Централа : 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80
Факс : 02 973 22 89
E-mail : laboratory@ppibg.com

 

Централна аналитична лаборатория

 

В Института по целулоза и хартия се намира акредитирана по ISO 17025 Централна аналитична лаборатория за анализи и изпитвания на: влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), всички видове хартии и картони, опаковки от хартии и картони. 

ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света, одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от вълнообразен картон.