ppi

ЛАБОРАТОРИЯ

В Института по целулоза и хартия се намира единствената в България акредитирана по ISO 17025 Централна аналитична лаборатория за анализи и изпитвания на: влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), всички видове хартии и картони, опаковки от хартии и картони. Лабораторията извършва и вземане на проби от влакнести полуфабрикати, хартии и картони.

ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света, одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от вълнообразен картон.

  Сертификат за акредитация