Основен предмет на дейност

В Института по целулоза и хартия се намира Централна аналитична лаборатория, акредитирана по ISO 17025, за анализи и изпитвания на влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), всички видове хартии и картони, опаковки от хартии и картони.
ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света, одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от вълнообразен картон.

Институтът по целулоза и хартия произвежда и предлага:

  • Висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини. Производството е съгласувано и регистрирано от Министерството на здравеопазването с Разрешително № 01427-99. Продуктите са защитени със свидетелство за търговска марка “ТОП-Д” с регистрационен номер № 26552 от Патентното ведомство на Р България.
  • Две основни групи козметични фитопрепарати:
    – билкови лосиони на база концентрирани екстракти от различни билки;
    – соли за баня, ароматизирани с чисти 100 % натурални етерични масла.

Институтът поддържа контакти със сродни институти от Европа и активно работи за включването на отрасъла ни в програмите на Европейския съюз и разширяване на Балканското сътрудничество.