Институтът по целулоза и хартия издава Бизнес бюлетин (рубрика „Пазарни аналази” на сп. „Целулоза и хартия”) с актуална информация за цени, новости и тенденции в развитието на целулозно-хартиения отрасъл в Европа. Изданието е седмично и се разпространява по електронен път.


Бизнес бюлетин № 47/2020

Бизнес бюлетин № 46/2020

Бизнес бюлетин № 45/2020

Бизнес бюлетин № 44/2020

Бизнес бюлетин № 43/2020

Бизнес бюлетин № 42/2020

Бизнес бюлетин № 41/2020

Бизнес бюлетин № 40/2020

Бизнес бюлетин 38-39/2020

Бизнес бюлетин № 37/2020

Бизнес бюлетин № 36/2020

Бизнес бюлетин № 35/2020

Бизнес бюлетин № 34/2020

Бизнес бюлетин № 33/2020

Бизнес бюлетин № 32/2020

Бизнес бюлетин 30-31/2020

Бизнес бюлетин № 29/2020

Бизнес бюлетин № 28/2020

Бизнес бюлетин № 27/2020

Бизнес бюлетин № 26/2020

Бизнес бюлетин № 25/2020

Бизнес бюлетин № 24/2020

Бизнес бюлетин № 23/2020

Бизнес бюлетин № 22/2020

Бизнес бюлетин № 21/2020

Бизнес бюлетин № 20/2020

Бизнес бюлетин № 19/2020

Бизнес бюлетин № 18/2020

Бизнес бюлетин № 17/2020

Бизнес бюлетин № 16/2020

Бизнес бюлетин № 15/2020

Бизнес бюлетин № 14/2020

Бизнес бюлетин № 13/2020

Бизнес бюлетин № 12/2020

Бизнес бюлетин № 11/2020

Бизнес бюлетин № 10/2020

Бизнес бюлетин № 09/2020

Бизнес бюлетин № 08/2020

Бизнес бюлетин № 07/2020

Бизнес бюлетин № 06/2020

Бизнес бюлетин № 05/2020

Бизнес бюлетин № 04/2020

Бизнес бюлетин № 03/2020

Бизнес бюлетин № 01-02/2020

Бизнес бюлетин № 51-52/2019