За нас

Добре дошли в официалната страница на Институт по целулоза и хартия АД!

Разберете повече за нас и услугите, които предлагаме в сферата на целулозно-хартиения отрасъл.

Нуждаете се от анализи на хартии, картони, влакнести материали и опаковки – разберете повече за
Централна аналитична лаборатория към Институт по целулоза и хартия!
♦  Институтът по целулоза и хартия произвежда и предлага:

Висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини и билкови козметични фитопрепарати.
Информирайте се за продуктовия каталог на Институт по целулоза и хартия ТУК!
Необходими са Ви научноприложни разработки, експертни оценки, маркетингови проучвания не се колебайте да се свържете с нас!

Искате да рекламирате своята дейност или да следите последните новини от бранша – заповядайте на страниците на сп. “Целулоза и хартия” и „Бизнес бюлетин”!

Трябва да подобрите професионалната си квалификация – посетете страницата на Център за професионално обучение към Институт по целулоза и хартия!
_____________

Институтът по целулоза и хартия АД е научна организация, която обслужва фирмите от целулозно-хартиената промишленост. Историята му датира от 16.07.1965 г., когато е създаден Научноизследователски институт по целулозно-хартиена и лесохимическа промишленост със седалище София. През годините Институтът се разви и утвърди като център за научноприложни изследвания, източник на информация за световните постижения в този отрасъл, консултации и пряко участие при пускането в експлоатация на новите предприятия и при реконструкцията на съществуващите.

 

ВАЖНО!

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОС НА ИЦХ (26.06.2020 г.)

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ОС (26.06.2020 г.)

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СУК (ISO 9001:2015)