Юбилейният XXV международен симпозиум в областта на целулозата, хартията, опаковките и графичните приложения (XXV CPA&G Symposium) ще се проведе от 10 до 12 юни 2024 г. в Белград, Сърбия.

Симпозиумът се организира от Центъра за целулозна, хартиена, опаковъчна и графична промишленост на Сърбия, Факултета по технологии и металургия в Белград и Дървообработващата, мебелната и хартиената промишленост на Търговската камара (PKS), под патронажа на Министерството на науката, технологичното развитие и иновациите на Р Сърбия, гр. Белишче, Р Хърватия, и Търговско-промишлената камара на Сърбия.

Симпозиумът ще бъде различен от предишните, тъй като ще продължи три дни, поради засиления интерес от страна на лекторите, както и желанието на организаторите да мотивират и насърчават младите кадри чрез активното им участие в събитието – да представят своите идеи за иновации в производството, нови технически решения, предложения за подобряване на производствения процес или организация на работа, като най-добрите сред тях ще бъдат достойно възнаградени.

Ако и вие искате да подкрепите работата на XXV CPA&G Symposium, бъдете партньор на събитието, участвайте активно в програмата на срещата, вдъхновявайте участниците с вашата работа и теми, постигнати резултати, планове…

 

Подробности за Симпозиума можете да намерите тук: < http://cpag-tmfbg.rs/wp-content/uploads/2023/12/XXV-SYMPOSIUM-CPAG-2024-THE-FIRST-ANNOUCEMENT.pdf  >

Източник: Jovanovic, Slobodan, Krgovic, Milorad & Krsikapa, Marina.

25th International Symposium in the Fields of Pulp, Paper, Packaging and Graphics (June 10th – 12th, 2024)