Всяка година датската група Julegavekonvoj пътува до Румъния, за да зарадва деца в неравностойно положение в навечерието на празниците – тази година повече от 9 000 деца. За много от тях тези подаръци може да бъдат единствените, които ще получат за Коледа. Smurfit Kappa дарява над 1700 велпапни кутии за превозване на подаръците до страната. Целта на групата е да допринесе за това децата да изживеят вълшебна Коледа, в съответствие с мисията ѝ за създаване на по-добра общност за всички.

Smurfit Kappa е дълбоко ангажирана с подкрепата на общностите, в които живеем и работим, и със защитата на уязвимите. Работата на групата в тази област се ръководи от Целите за устойчиво развитие на ООН. През 2023 г. служителите ѝ щедро даряват своето време, енергия и опит, за да дават възможност на общностите да се справят с неравенствата, да насърчават благосъстоянието, да вдъхновяват бъдещите поколения чрез образование и възможности и да дават пример за опазването на нашата планета за по-устойчиво бъдеще.

Няколко от тазгодишните инициативи са частично финансирани от Фондацията Smurfit Kappa, финансираща много проекти, променящи живота, особено в областта на бедността, децата в нужда и здравеопазването.

Източници: Smurfit Kappa. Available online at: < https://www.smurfitkappa.com/sustainability/people/communities >

Smurfit Kappa // LinkedIn