Smithers, водещ доставчик на събития, пазарни проучвания, консултации, тестване и услуги по спазване на изискванията, има удоволствието да обяви, че изключително популярната серия от събития Устойчивост в опаковането ще стартира в Близкия изток и Северна Африка (MENA) тази година. Първото събитие ще се проведе на 22-23 май 2024  г. в Дубай.

След огромните успехи в Европа, САЩ, Азия и Латинска Америка – това ново издание ще се опира на глобалния опит на Smithers в областта на опаковките и ще предостави информация, казуси и въведение в устойчивите опаковки в Близкия изток и Северна Африка.

Според пазарно проучване от най-новия им промишлен доклад – „Бъдещето на глобалните опаковки до 2028 г.“Африка и Близкият изток са сред най-бързо развиващите се пазари на опаковки, като прогнозите са двата развиващи се пазара (заедно с Азия и Южна и Централна Америка) да увеличат продажбите на опаковки по-бързо от средното за световния пазар през петгодишния период до 2028 г.

Повечето страни в тези региони се характеризират с доста ниски нива на потребление на опаковки на глава от населението и следователно предлагат добри възможности за растеж (развитие). Очаква се също така устойчивостта да придобива все по-голямо значение, тъй като собствениците на марки преминават от пластмасови към по-устойчиви опаковъчни решения като картонени и хартиени продукти.

Това ново събитие ще събере ключови заинтересовани страни от цялата верига на стойностите, за да обсъдят теми като:

  • Как да създадем кръгова икономика;
  • Устойчиви опаковъчни решения;
  • Най-новите пазарни и потребителски тенденции;
  • Управление на отпадъците и рециклиране;
  • Сътрудничества и партньорства;
  • Редизайн на опаковките;
  • Усъвършенствани технологии и иновации;
  • Практичедски случаи (Казуси);
  • Как успешно да приложим EPR;
  • Иновации в областта на материалите.

Сред потвърдилите участието си в събитието са представители на Mondelez International, KraftHeinz, Mars, Alliance to End Plastic Waste, Circular Packaging Association, Napco National, Taghleef Industries, EU Corporate Advocacy Group, Federation of Saudi Chambers, ASASE Foundation и др.

Научете повече за събитието на: www.sustpackmena.com. ■

Източник: Smithers announce “Sustainability in Packaging MENA” event for 2024 // Paper First. February 09, 2024. Available online at:< https://www.paperfirst.info/smithers-announce-sustainability-in-packaging-mena-event-for-2024/ >