Компанията за хигиена и здраве Essity се присъединява към европейския изследователски проект Sustronics, който подкрепя разработването на кръгови електронни продукти. Фирми и университети от 11 държави, заедно с Essity, ще разработят цифрови решения, базирани на сензори, за самообслужване и професионална грижа.

Основната цел на Sustronics е да трансформира европейската електронна индустрия и да насърчи по-кръговата икономика чрез използването на екодизайн, биобазирани материали и енергийно ефективно производство. В рамките на проекта електронни продукти ще бъдат преработени, за да станат кръгови, компостируеми и за многократна употреба, като същевременно ще се подчертаят бизнес възможностите в областта на устойчивата електроника.

Изследователският проект се състои от 9 пилотни проучвания с акцент върху здравеопазването и диагностиката. Ще бъдат създадени прототипи, като успоредно с това ще бъдат приложени оценки на жизнения цикъл и методи за екодизайн, за да се осигури устойчивост.

Essity ръководи и участва в две пилотни проучвания. Едното има за цел да разработи сензор за многократна употреба, интегриран в продукти за инконтиненция, който измерва температурата, влажността и ензимите, за да се избегнат кожни проблеми, свързани с инконтиненцията и да се подобри качеството на здравеопазването. Сензорът използва данни и алгоритми с изкуствен интелект, за да предостави на потребителя или лицето, което се грижи за него, информация за проблеми като здравето на кожата директно на смартфон

Второто пилотно проучване включва разработване на интелигентна превръзка за рани, снабдена със сензори, които измерват температура, pH, и с биокамери за инфекция в раната. Решението има потенциал да подобри благосъстоянието на пациента и да намали разходите на здравеопазването.

„Напредъкът в сензорните технологии може драстично да подобри превантивните грижи и да промени ситуацията за големи групи пациенти. Чрез изследователския проект Sustronics можем да засилим допълнително иновационния си капацитет, като успоредно с това подобрим здравето и благосъстоянието на хората и допринесем за по-устойчиво и кръгово общество,” казва Tuomas Yrjölä, президент Global Brand, Innovation and Sustainability в Essity.

Essity е световен лидер в производството на продукти за инконтиненция и грижа за рани с марките TENA, Cutimed, Leukoplast и уникалната технология за грижа за рани Sorbact.

Източник: Essity joins European research project on circular sensor technology // PaperAdvance. November 29, 2023.

Available online at: < https://www.paperadvance.com/news/international-news/essity-joins-european-research-project-on-circular-sensor-technology.html >