15/16 май, Грац, Австрия

В продължение на десетилетия Конференцията Хартия и биорафинерия (Paper & Biorefinery Conference (PBC) в Грац, Австрия, е утвърдено промишлено събитие за хартиената и целулозната промишленост, както и за нейната верига за създаване на стойности. Около 500 участници традиционно се събират тук през пролетта, за да разгледат теми, които са особено важни за бъдещето.

Мото на тазгодишната конференция (15/16 май 2024 г.) е „Възобновяеми. Отговорни. Готови за бъдещето!“ (Renewable. Responsible. Ready for the future!). Специален акцент се поставя върху това как секторът посреща основните предизвикателства, свързани с климатичните промени, и как успява да съчетае всеобхватните си усилия за постигане на целите, свързани с климата, с международната си конкурентоспособност. Освен това, специално внимание се обръща на жените мислители, дейците и лидерите в целулозно-хартиенатап ромишленост, като се поставя началото на нова мрежа Women4Paperindustry.

Конференцията се характеризира с широк спектър от теми, които се допълват от интересно търговско изложение. Приятните социални събития осигуряват идеална среда за създаване на нови контакти или за „опресняване“ на старите.

Предоставяне на информация за: www.paper-biorefinery.com

Източник: Хартия и биорефинерия: Конференция и търговско шоу на 15/16 май в Грац // Хартия първа. 29 февруари 2024 г. Достъпно онлайн на: < https://www.paperfirst.info/paper-biorefinery-conference-and-tradeshow-on-15-16-may-in-graz/ >