Около 1150 представители на велпапната промишленост и нейни доставчици се запознават с последните иновации и оптимизация на процесите по време на Техническия семинар на FEFCO в Лион, проведен на 25-27 октомври, озаглавен „Формиране на нашето бъдеще чрез иновации“, на който са обсъдени идеи, политики и нови технологиии в сектора. Подобрения по отношение на устойчивостта, оптимизирано потребление на енергия, производство на по-лек и по-здрав картон и други интелигентни технологии са представени в Конгресния център в Лион.

Събитието събира на едно място представители на велпапния сектор, доставчици, клиенти и промишлени визионери, за да обсъдят как интелигентността и цифровизацията могат да трансформират производствените процеси, да подобрят управлението на веригата за доставки и да повишат цялата ефективност. Конференцията включва конкретни сесии, посветени на енергийната ефективност и намаляване потреблението на енергия, олекотените грамажи на хартията, изкуствения интелект (AI), цифровия печат, логистичните потоци, покритията на биооснова, киберсигурността и законодателството на ЕС. За по-голяма интерактивност, програмата е изградена около четири панелни дискусии с лидери и експерти от промишлеността и сектора.

Върху изложбена площ със 165 щанда 110 изложители от 41 държави представят своите продукти и услуги. През 2023 г. е постигнат рекорд по посещаемост и всички цифри са по-високи от предишните събития на FEFCO – в Копенхаген (2021 г.) и в Женева (2019 г.).

Техническият семинар започва след ключовото гласуване в Комисията по околна среда на Европейския парламент относно предложения Регламент на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), който има за цел да намали отпадъците от опаковки в цялата икономика.

Президентът на FEFCO Fady Gemayel посочва, че велпапната промишленост вече е в съответствие с целите на ЕС за Зелената сделка: „Нашият продукт е доказал, че е от съществено значение за благосъстоянието на икономиката и обществото. Той демонстрира своята уникална роля във веригата за създаване на стойност в областта на дистрибуцията. Вълнообразният картон може да се рециклира и се рециклира. Нека не забравяме, че нашите опаковки, след като бъдат използвани, се оползотворяват, развлакнянат повторно и се превръщат в хартия, а след това в нова опаковка. Това е истинска кръговост. При велпапните опаковки едно и също влакно се използва многократно, тъй като 89% от хартиените опаковки се произвеждат от отпадъчна хартия.”

Според генералния директор на FEFCO Eleni Despotou събитието показва как секторът на велпапето е готов за бъдещето: „Нашият свят е изправен пред предизвикателства, тъй като се стремим да станем по-устойчиви, като същевременно продължаваме да подобряваме обслужването на клиентите и да постигаме високи резултати. Ние създаваме интелигентни и устойчиви опаковъчни решения, които могат да се адаптират към тези променящи се изисквания и да помогнат на планетата да стане по-зелена.”

 Източник: Corrugated packaging gets smarter and greener at FEFCO’s Lyon Technical Seminar // PaperFirst. October 31, 2023. Available online at:

< https://www.paperfirst.info/corrugated-packaging-gets-smarter-and-greener-at-fefcos-lyon-technical-seminar/ >

Photo: Available online at: < https://www.paperfirst.info/corrugated-packaging-gets-smarter-and-greener-at-fefcos-lyon-technical-seminar/ >