Бъдещето на доставките за хартиеното производство, как да се поддържа качеството…: Широк спектър от теми ще бъде разгледан по време на Симпозиума на INGEDE, който ще се проведе на 13 март 2024 в Мюнхен (онлайн).

 От какво ще произвеждаме хартия в бъдеще? Недостиг на хартията за рециклиране. Все повече хора четат все по-малко вестници, мнозина смятат, че информацията от интернет е устойчива – въпреки огромното потребление на електроенергия, което е вредно за климата. Хартията е устойчива, хартията опазва климата, но въпреки това е дефицитна. Дори за тоалетната хартия се нуждаем от алтернативна суровина, тъй като доставките на хартия за рециклиране са недостатъчни. И дали все още можем да държим на качеството? На Симпозиума на INGEDE (13 март 2024 г.) всичко ще бъде посветено на доставките на влакна в бъдеще: Съществуват ли подходящи алтернативни влакнести материлаи? Как ще се справим с новите опаковки на база влакна? Кои бариери са подходящи за рециклиране? Как ще се развива пазарът на отпадъчна хартия в регионален и световен мащаб?

Тези теми са и във фокуса на презентацията на Arne Kant, старши директор в AFRY Management Consulting GmbH, Мюнхен. Променящите се условия в доставките и качеството на влакната пряко влияят върху дейността на хартиените заводи – ето защо справянето със стикитата, бариерите и разтворимите мастила ще бъде обект на темите на Симпозиума.

Участици от сектора на рециклирането на хартия от цял свят се срещат всяка година в Мюнхен: Симпозиумът на INGEDE е единственото събитие в световен мащаб, което обхваща всички аспекти на рециклирането на хартия – от възможността за рециклиране до събирането на отпадъчна хартия и процеса на обезмастиляване. С нарастващите обеми на белите опаковки, въпросът за операторите по обезмастиляване – не само на Симпозиума – продължава да бъде: как хартиената промишленост може да се справи с промяната на материала от събирането от домакинствата? Ulrich Leberle от CEPI, Брюксел, ще разгледа последиците на новата Директива за опаковките (PWWR) за фирмите за обезмастиляване.

Симпозиумът на INGEDE е планиран като хибридно събитие, където участието в събитието отново ще бъде възможно на място, но в същото време и онлайн.

Допълнителна информация, както и за програмата, ще бъде предоставена скоро на убесайта на INGEDE: < pub.ingede.com/en/ingede-symposium-2024/ >.

 

Добавете Симпозиума в календара си с онлайн събития!

Източник: Weiß, Kati // INGEDE