Постигането на по-голяма устойчивост предоставя много възможности, но производствените компании са затрупани от множество разпоредби, законови изисквания и насоки за инвеститори. Независимо дали става въпрос за потреблението на ресурси, за производствените процеси, или за снабдяването и прозрачността на веригата за доставки – задълженията по отношение на документацията са взискателни.

В уебинар на 15 януари 2024 г. ще се повиши осведомеността не само за неизбежните предизвикателства, но и за това как да се преодолеят. Дигитализацията, когато се извършва правилно, може да бъде интелигентен и ефективен начин за справяне с целия натиск. Ще се покаже не само как да се изпълнят изискванията, но и да се проучи широк спектър от възможности, които данните могат да предоставят, когато се модернизира производството в името на устойчивостта.

По време на уебинара ще се хвърли светлина върху „тъмните страни“ и ще се разбере от първа ръка как може да се постигне това, като се използват примери от областта на производството. Ще се очертае пътят към интелигентно дигитализирани процеси за производствените компании – идеална основа не само за задълженията за отчитане, но и за постигане на конкретни подобрения.

Кога:

Понеделник, 15 януари 2024 г., 04:00 – 04:30 pm (CET)

https://attendee.gotowebinar.com/register/3023381434221700954?source=pulpapernews

Регистрация и информация:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3023381434221700954?source=pulpapernews

 

Източник: Matthis, Simon. The challenge of sustainability – Digitisation as a way out // PulPaperNews.28 Nov, 2023. Available online at:

< https://www.pulpapernews.com/20231128/15101/challenge-sustainability-digitisation-way-out >

Photo: Available online at: < https://www.pulpapernews.com/20231128/15101/challenge-sustainability-digitisation-way-out >