Потребителите все по-често избират адвентни календари без пластмаса! Като този календар, направен от дизайнерите на DS Smith, приели предизвикателството да не използват пластмаса, телчета или лепило. Той е изработен изцяло от рециклиран картон, както и вътрешните разделители.

В DS Smith създават уникални адвентни календари, които не само се открояват на рафтовете, но и са направени от материали на база влакна – прилагайки принципите на групата за дизайн за кръговост. Премахва се пластмасата, отстраняват се ненужните материали и се осигурява рециклируемост. ♻️

След като се отвори последното прозорче, е важно адвентните календари да могат да се рециклират, така че материалите да се използват повторно.

Източник: DS Smith // LinkedIn