Алдекс инк продължава да разширява продуктовата си гама с опаковъчни картони на словенската фабрика ММ Количево, като разполага на склад с рециклиран крафтов картон UT4 Browncolor 250-300 g/m2. Той е с перфектна повърхност и естествен кафяв цвят (както на горната така и на обратната страна) и е с отлични печатни свойства. Подходящ е за опаковка на храни – сухи, замразени и за бързо хранене, както и на козметични и други продукти.

Източник: Oпаковъчни картони на словенската фабрика ММ Количево // PolygraphyInfo. Available online at: < https://old.polygraphy.info/promo/aldeks-ink-eood/opakovachni-kartoni-na-slovenskata-fabrika-mm-kolichevo,1336.html >