Румъния въвежда централизирана система за връщане на депозити (DRS), за която се твърди, че е една от най-големите в света, с почти 80 000 пункта за събиране, и се стреми да увеличи степента на събиране и рециклиране за опаковките за еднократна употреба за напитки.

 

Пластмасовите, стъклените и металните опаковки за напитки, с вместимост между 0.1 и 3 литра, са съвместими със схемата, която изисква депозит от 0.5 румънски леи (приблизително 0.1 €) за контейнер. Всички юридически лица, които произвеждат, внасят или продават напитки в опаковки за еднократна употреба, трябва задължително да участват в схемата.

Освен че подобрява чистота на събираните материали, увеличава тяхната кръговост и намалява емисиите CO2, надеждите са интегрираната система да утвърди Румъния като световен лидер в областта на DRS.

Схемата използва готовата за интегриране IT-система на Sensoneo, проектирана така, че да е съвместима с всеки автомат за връщане и да може да се адаптира към изискванията на отделните държави. Предназначена е да обедини заинтересованите страни и да събира данни по цялата верига на процеса.

В предварителната фаза Sensoneo предоставя инструмент за картографиране на пазара, за да регистрира всички субекти и техните напитки в системата, извършва се събиране и анализ на цифровите данни…

Пълната DRS-система обхваща модули за всички аспекти на подготовка, експлоатация и отчитане/докладване. Основните модули включват уеб портал за производители и търговци; регистри за опаковки и пунктове за събиране; системи за планиране ресурсите на предприятието (ERP), за отчитане и управление на документи; интерфейси с други системи като RVM и центрове за преброяване и сортиране; мобилни приложения. Разработени са така, че да изпълняват задълженията на заинтересованите страни и да отговарят на специфични изисквания. Всеки модул се хоства в облачната инфраструктура на Microsoft Azure.

За системен оператор е определен RetuRO. В Консорциума участват частни субекти в областта на търговията на дребно и производството на напитки, както и Румънското министерство на околната среда, водите и горите.

След сложната инсталация на оборудването, интегрирането на софтуера и определянето и осигуряването на местоположение на регионалните центрове, RetuRO предвижда управлението на около 7 млрд. опаковки за напитки всяка година.

„Въпреки многото предизвикателства, успяхме да внедрим една много сложна система за невероятно кратко време,” обяснява Кристиан Михай, IT-директор на RetuRO. „Става дума за изключително сложна, модулна система, която ще трябва не само да поддържа информацията, получена от близо 80 000 икономически оператори, но и да съпоставя данните за идентификация, запаси/наличности, връщане, събиране, фактуриране и отчитане/докладване на данни за почти 7 млрд. опаковки. Новостта и революционният характер на тази система я правят еднакво вълнуваща и провокативна.”

„Горди сме, че участваме в изграждането на най-голямата в света интегрирана система за връщане на депозити,” добавя Мартин Басила, главен изпълнителен директор и съосновател на Sensoneo. „Развълнувани сме да допринесем за тази иноваторска инициатива с нашия авангарден софтуер, съобразен с уникалните изисквания на клиентите.“

Петер Кназ, ръководител на подразделението DRS and Take-Back на Sensoneo, заключава: „Радваме се, че още една европейска държава е на път да въведе схема за връщане на депозити. Вярвам, че това е правилната стъпка за Румъния, за да увеличи събирането на чисти потоци материали и да намали замърсяването с отпадъци. Нашето IT-решение за DRS е идеално подходящо за широкомащабно внедряване, тъй като осигурява платформа за обслужване на едно гише за всички участници в системата DRS, с високо ниво на автоматизация на управлението и финансовите потоци.”

Новината идва, след като Sensoneo помага за стартирането на национална схема за връщане на депозити в Малта миналата година, ход, който се очаква да повиши степента на рециклиране и да повлияе върху информираността на потребителите относно устойчивотта на опаковките. Освен това, TOMRA е сключила дългосрочно споразумение за инвестиране на 36 млн. € и осигуряване на „автомати за обратно връщане“ за схема за връщане на депозити, която ще започне да действа в Квебек през следващата година.

Reloop и Институтът за рециклиране на контейнери (опаковки) също се противопоставят на твърденията, че системите за връщане на депозити за опаковките за напитки оказват отрицателно въздействие върху продажбите, като вместо това посочват, че DRS са най-ефективният метод за производтство на чисти и висококачествени рециклирани материали, които отговарят на целите на марките за намаляване на пластмасата и на предстоящите законови разпоредби.

Междувременно Sensoneo представя интелигентно решение за наблюдение на отпадъците, което събира данни от леки опаковки, текстил, стъкло, органични и общи отпадъци, изхвърлени в обществените контейнери в Мадрид – с цел да се рационализира събирането на отпадъци и да се пестят време и пари.

 

Източник: World’s largest’ centralized DRS launches in Romania // Packaging Europe. 29 November 2023. Available online at:< https://packagingeurope.com/news/worlds-largest-centralized-drs-launches-in-romania/10666.article >