По-голяма част от изследванията върху целулозата досега са провеждани от лесовъди, но един награден млад изследовател е част от ново поколение химици, които проявават интерес към целулозата.

 

Областта, в която могат да се използват дървесните влакна, от които произхожда целулозата, продължава да се разширява, за да замени материалите от изкопаеми горива. Предлага и решения на някои от проблемите, създадени от тези материали.

Миналата година 30-годишната изследователка Ilona Leppänen е един от трите млади изследователи, наградени в световния конкурс Blue Sky Young Research & Innovation Award global competition на ICFPA, провеждан веднъж на две години, за изследванията си върху филм от наноцелулоза, който работи като селективно пропусклива мембрана, която може да филтрира микропластмасите от преминаващата през нея вода.

Решаване на глобални предизвикателства

Микропластмасите са добре познат източник на замърсяване на околната среда. Напоследът те попадат в заглавията заради способността си да се интегрират в организмите, включително в човека. Въздействието на нанопластмасата е особено тревожно, тъй като тя нарушава океанските екосистеми, в основата на световната хранителна верига. Поради малкия им размер досега не съществуваше добро решение за филтриране на водата.

Работата на Leppänen, която се извършва във Финланския изследователски институт VTT, би могла да намери приложение на промишлено ниво или просто да се използва като стандартна част от пералните машини, за да се реши проблемът с влакната на база пластмаса, които се отделят във водата при пране, и да се уловят пластмасите при източника, преди да достигнат океана. Понастоящем работата се извършва от други млади изследователи във VTT, които активно търсят нови възможности за финансиране на ниво ЕС, за да реализират изследването на пазара.

 Фокус върху опаковките

Работата ѝ продължава в Изследователския отдел за преработка на пластмаса и продукти на VTT, който наброява 150 души, работещи в различни екипи, специализирани в различни области, като сега фокусът е върху приложенията на целулозна основа за опаковки за храни (като част от консорциум с испанския институт Tecnalia).

„Работата ми в бъдеще ще се съсредоточи върху материалите на база целулоза като алтернатива на пластмасите, за да се справим с това глобално предизвикателство,” казва младият изследовател. „Следим развитието на ниво ЕС в тази област, като един от ключовите аспекти е естествената способност на нашите продукти за биоразграждане.”

Но Европа не е единствената част на света, където се извършват изследвания в тази област. Наскоро Съединените щати започнаха да прилагат политики за подкрепа на биоматериали. Преди малко повече от година американското правителство публикува Заповед за развитие на биотехнологиите, биопроизводството и биоикономиката, а през март т.г. публикува серия от „смели цели“ за същите сектори.

„Наясно сме със случващото се и в тези части на света”, казва Leppänen, „докато се фокусираме върху Европа, разширяваме сътрудничеството си и със САЩ. Проблемите, които се опитваме да решаваме, не са само европейски, а глобални”.

 

Източник: Story from ground: bio-based materials as a solution to micro-plastics… and more! // CEPI News. Oct 23, 2023. Available online at: < https://www.cepi.org/story-from-ground-bio-based-materials-as-a-solution-to-micro-plastics-and-more/ >