Във Франция например Алиансът за хартиени чаши (AGC) наскоро посочва, че с рециклирането на 6 хартиени чаши може да се произведе кутия за яйца. По същия начин, рециклирайки 12 хартиени чаши, можем да произведем хартиена тава (тарелка) за плодове.

Това е възможно благодарение на много високата степен на рециклиране на хартиените опаковки за еднократна употреба. По данни на Евростат хартията е материалът с най-висока степен на рециклиране (средно 82,5 % и тенденция към нарастване). Освен това хартиените влакна запазват своята механична и структурна цялост дори след 25-кратно рециклиране.

Поради тази причина хартиените опаковки за еднократна употреба трябва да останат в челните редици на екологичния преход.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Френския алианс за хартиени чаши (AGC): < https://www.alliancegobeletcarton.fr/2024/03/28/vos-gobelets-carton-peuvent-avoir-une-deuxieme-vie/ >

Източник: Did you know that paper cups can be easily transformed into new paper products after use? // European Paper Packaging Alliance (EPPA) // LinkedIn