И тази година едно от знаковите предприятия на българската целулозно-хартиена промишленост Дунапак Родина АД, гр. Пловдив, е коледен вълшебник, апелиращ „да бъдем причината за радостта в детските очи!“. От дружеството вярват, че всяко дете трябва да има семейство, с което да изживее магията на Коледната нощ. То е дългогодишен партньор и щедър дарител на SOS Детски селища България. Всяка година подкрепя финансово различни инициативи на Сдружението.

Дарените тази година средства ще осигурят помощ под формата на психо-социално консултиране, педагогическа подкрепа, логопед, мобилна социална услуга, групова терапия за деца и техните родители в риск от раздяла.

Източник: Дунапака Родина АД