🌿 Тридневно приключение, озаглавено „Малките герои: как да се грижим за природата“, е проведено в периода 4 – 6 декември 2023 г. Негов организатор е Ди Ес Смит България в сътрудничество с ДГ „Детелина“ в с. Паталеница и изнесените групи в с. Дебръщица и с. Црънча. Привлечено е вниманието и участието на повече от 40 деца.

В презентацията „Природата и ние“ са разглеждани ключови теми, свързани с опаковките и въвеждащи децата в света на ограничените природни богатства, линейния модел „вземи, използвай, изхвърли“ и важността от рециклирането и правилното разделяне на отпадъците. Вълнуваща игра „В правилния цвят ме постави!“ обогатява знанията им за разделното събиране на отпадъци.

Ди Ес Смит е предоставила иновативни кошчета от велпапе, а всяко дете е получило индивидуално създадена корона със снимка на продукт, който децата е трябвало да покажат къде да бъде рециклиран. Малките герои украсили и устойчива елха от велпапе. Техният вдъхновяващ ентусиазъм, съчетан с желанието да допринесат за опазването на околната среда, ги насочва да създадат играчки от природни и отпадъчни материали. Този инициативен проект не само подобрява познанията им относно важността на опазването на природата, но и ги възпитава на отговорност и грижа.

🌍 Ди Ес Смит България с гордост подкрепя и насърчава образователни и екологични инициативи, които формират устойчивото бъдеще на нашата общност. В компанията вярват, че бъдещето на планетата е наша отговорност, част от която е да обучаваме бъдещото поколение как да се грижи за околната среда и да прави разумни избори. Този подход е залегнал и в стратегия ѝ за устойчивост „Сега и в бъдеще“, където си е поставила за цел до 2030г. да ангажира десет милиона души с кръговата икономика и кръговия начин на живота🌿💚

 

Източник: Малки Герои: Природата, Уроците и Вълнуващото Преживяване на Децата // DS Smith. Available online at:

< https://www.dssmith.com/bg/media/newsroom/2023/12/little-heroes-cisrular-economy-lesson >