ppi


Специалисти от ИЦХ АД извършват:
● Метрологично поддържане на изпитвателно оборудване с тясно отраслово предназначение;
● Текущи прегледи и ремонти на лабораторно оборудване;
● Участват при осъществяването на сравнителен междулабораторен контрол на основни качествени показатели на хартии и картони и материали за опаковки от хартии и картони.

_____________