ppi


ИЦХ
е официален представител за България на FRANK-PTI <http://www.frankpti.de/>, с предмет на дейност производство на висококачествени лабораторни прибори и апарати за изпитване на целулоза, хартия и картон.
FRANK-PTI не само доставя отделни апарати, но и прави комплексни оборудвания на лаборатории. За да отговори на новите изисквания в областта на техниката за изпитване и на желанията на клиентите, фирмата разработва съвсем нови апарати за определяне на всички основни свойства на влакнести материали, хартии и картони – състав, структурни, оптични, повърхностни, печатни и механични.

_____________