ppi

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение, лицензиран от НАПОО към МС / лицензия № 2004122003/23-09-2004 г., функционира от началото на 2005 г.
В ЦПО се провеждат обучения по следните професии и специалности:

● Професия “Химик-технолог”, код 524010
Специалност “Технология на целулозата, хартията и опаковките”, код 5240109 – трета степен на професионална квалификация.

● Професия “Химик-оператор”, код 524060
Специалност “Технология на целулозата, хартията и опаковките”, код 5240609 – втора степен на професионална квалификация.

_____________