ppi


Институтът по целулоза и хартия събира, обработва и предоставя на партньорите си в страната и чужбина статистически данни за производство, внос, износ и потребление на целулоза, хартии и картони на българската ЦХП.

_____________

Производство, внос и износ на хартии, картони и влакнести материали в България (2012)

Production, Imports, Exports of Paper, Board and Woodpulpin Bulgaria (2012)

(сп. ЦХ 3-4/2013)

 

 

 

Производство на хартии картони и влакнести материали

Потребление н хартии и картони в някои страни за 2012 г.

(сп. ЦХ 3-4/2013)